Ring oss 019 532 271

BOSTADSANSÖKAN

På den här sidan kan du fylla i en bostadsansökan. Du kan skriva ut och fylla i ansökan. Sänd den per post till vårt kontor. Kom ihåg de nödvändiga bilagorna, det finns alternativ i slutet av ansökan! Om ansökan väcker frågor, tveka inte att kontakta oss! Fastighets Memo betjänar i Lovisaområdet.

Nätblankett

Sökandes personuppgifter
Personuppgifter om make/maka/sambo

(I fylls bara om maken/makan/sambon flyttar till den sökta bostaden)

Övriga personer som flyttar in
Lägenhet som söks
Behovet av bostad

(Fyll i punkterna 1–3 vid behov)

1. Bostadslöshet
2. Skyldighet att flytta från den nuvarande bostaden
3. Flyttning till orten pga. arbetsplatsen eller av annat skäl
4. Uppgifter om den nuvarande bostaden och bostadsbehovet
5. Inkomster och förmögenhet

Skriv uppgifter om inkomster och utgifter i fälten. Om ni har flera belopp för samma punkt, skriv in summan av beloppen och specificera beloppen i tilläggsuppgifterna i punkt (8), eller i en skild utredning.

6. Utredning av ägandebostad/fastighet
7. Utredning av annan förmögenhet
8. Tilläggsuppgifter

Suosittele meitä

Öppettider
Ma-To 8.00-16.15
Pe 8.00-15.00

Ge dina kontaktuppgifter, vi kontaktar dig!