Asiantuntevat isännöintipalvelut taloyhtiöille ja kiinteistöille

Asiantuntevat isännöintipalvelut taloyhtiöille ja kiinteistöille

Asiantuntevat isännöintipalvelut taloyhtiöille ja kiinteistöille

DISPONENTBYRÅN BETJÄNAR I LOVISA

Fastighets Memo är en betjänande disponentbyrå i Lovisa. Vi sköter övergripande alla uppgifter som hör till en disponent och betjänar fastighetsbolags invånare med yrkeskunnighet. Läs mer och kontakta oss!

NYHET! 3D ansvarsfördelningstabell

TJÄNSTER FÖR FASTIGHETSBOLAG OCH INVÅNARE

Vår webbplats erbjuder såväl nyttig information till aktörer, aktieägare och invånare i fastighetsbolag och fastigheter som praktiska elektroniska blanketter för olika behov.

  • På webbplatsen om fastighetsbolags ansvarsfördelning finns en klar och komplett tabell över ansvarsfördelning som specificerar aktieägarnas och fastighetsbolagens ansvarsområden
  • Webbplatsen med nyttig information erbjuder viktig information inför till exempel störningssituationer i fastigheter samt nyttiga länkar
  • På webbplatsen med blanketter hittar du blanketter för såväl flyttningsanmälan, fel-/reparationsanmälan som anmälan om underhåll och ändringsarbeten
  • På webbplatsen för bostadsansökan finns det en elektronisk blankett för ansökan om bostad som kan fyllas i

DU BETJÄNAS AV YRKESMÄNNISKOR I DISPONENTÄRENDEN

Vid Fastighets Memo betjänas du av två disponenter och en fastighetssekreterare. Om ditt fastighetsbolag i Lovisatrakten saknar disponenttjänster eller ditt fastighetsbolag redan är kund hos oss och du behöver information om våra tjänster, vill göra en felanmälan, flyttningsanmälan, eller har någon fråga som bekymrar dig, kontakta oss, vi betjänar med glädje!

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Share
Öppettider
Ma      9.00-17.00
tI-To  9.00-15.00
fre    9.00-13.00

KONTAKTUPPGIFTER

Fastighets Memo
Mariegatan 22 B 11
07900 Lovisa

Winqvist Per-Henrik
Disponent
Gsm: 0400 848 094
penni@kiinteistomemo.fi 

Antas Peter
Disponent
På plats må-to
Gsm: 0400 495 327
Tfn: 019 532 121
peter.antas@kiinteistomemo.fi

Kansli
Nina Wesslin
Fastighetssekreterare
Tfn: 019 532 271
toimisto@kiinteistomemo.fi

Marita Vättö
Biträdande disponent
Gsm: 044 9727 882
marita.vatto@kiinteistomemo.fi 

Ge dina kontaktuppgifter, vi kontaktar dig!

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Kiinteistö Memo
Mariankatu 22 B 11
07900 LOVIISA

FO-nummer: 1053216-6
Telefonnummer: +35819532271

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

  • Namn
  • E-postadress
  • Mobil- och/eller annat telefonnummer
  • Organisation och position
  • Organisationens adressuppgifter
  • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.