Asiantuntevat isännöintipalvelut taloyhtiöille ja kiinteistöille

Asiantuntevat isännöintipalvelut taloyhtiöille ja kiinteistöille

Asiantuntevat isännöintipalvelut taloyhtiöille ja kiinteistöille

FASTIGHETS MEMO BETJÄNAR I LOVISAOMRÅDET

Fastighets Memo erbjuder kompletta disponenttjänster för fastighetsbolag och fastigheter i Lovisaområdet. Bekanta dig med vår webbplats och kontakta oss vid behov!

KONTAKTUPPGIFTER OCH ÖPPETTIDER

Fastighets Memo
Mariegatan 22 B 11
07900 Lovisa

Tfn. 019 532 271
toimisto@kiinteistomemo.fi
www.kiinteistomemo.fi

Antas Peter
Disponent
På plats må-to
Gsm: 0400 495 327
Tfn: 019 532 121
peter.antas@kiinteistomemo.fi

Winqvist Per-Henrik
Disponent
Gsm: 0400 848 094
penni@kiinteistomemo.fi

Kansli
Nina Wesslin
Fastighetssekreterare
Tfn: 019 532 271
toimisto@kiinteistomemo.fi

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Share

ÖPPETTIDER
MA 9.00-17.00
TI-TO 9.00-15.00
FRE 9.00-13.00

Ge dina kontaktuppgifter, vi kontaktar dig!

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Kiinteistö Memo
Mariankatu 22 B 11
07900 LOVIISA

FO-nummer: 1053216-6
Telefonnummer: +35819532271

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

  • Namn
  • E-postadress
  • Mobil- och/eller annat telefonnummer
  • Organisation och position
  • Organisationens adressuppgifter
  • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.